ENTORNO DE PRUEBA / TEST ENVIRONMENT
Gift Card
A nova tarxeta regalo de Lefties.
Regala moda en tres sinxelos pasos.
Paso 01
Escolle o teu deseño de tarxeta regalo favorito.
Paso 02
Selecciona o importe que queres regalar.
*sempre debe de ser múltiplo de 5
Paso 03
Elixe o sobre que máis encaixe coa túa tarxeta.
Regala moda, regala Lefties!